13a EDICIÓ

VOLS FER CRÉIXER LA TEVA EMPRESA?

PROGRAMA BONIFICAT DE SUPORT PER A PIMES

CONVOCATÒRIA TANCADA. PROPERA CONVOCATÒRIA A PARTIR D'ABRIL 2025

Què és Accelera el Creixement?

Un programa d’acompanyament personalitzat a pimes durant 9 mesos, a càrrec d’experts en diferents àrees de gestió empresarial, per dissenyar un pla de creixement i donar suport a la pime per executar-lo.

Preu del programa: 5.500 €
Cost real per a les empreses seleccionades:
750 € (+ IVA)

qui hi pot participar?

Empreses amb
3 treballadors o més
Trajectòria igual
o superior a 5 anys
Matriu a la província de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat)
 Disponibilitat
telemàtica
Voluntat d’invertir
 en creixement
Reprodueix vídeo

Quina opinió tenen les empreses participants?

Quins són els resultats?

+ 0 %
Plantilla
+ 0 %
Beneficis
+ 0 %
Facturació

Qui t'acompanyarà?

Quines empreses hi han participat?

VULL REBRE'N MÉS INFORMACIÓ

CONVOCATÒRIA TANCADA. PROPERA CONVOCATÒRIA A PARTIR D’ABRIL 2025


Preguntes freqüents

Les activitats del programa tenen una durada d’uns nous mesos. Un cop feta la selecció de les 50 empreses participants, d’octubre a març es treballa en el disseny del pla de creixement, i entre abril i juny s’elabora el pla d’acció personalitzat segons les línies de treball escollides per cada empresa. 

Tot i que el preu real és de més de 5.500€ per empresa, un cop seleccionades les empreses només haureu d’abonar 750€ (+IVA) per acceptar la vostra participació. 

Aspectes quantitatius, com l’evolució dels darrers 3 anys de la facturació, el BAI (beneficis abans d’impostos) i els llocs de treball. També aspectes més qualitatius, com el nivell de compromís, els projectes que l’empresa té en marxa o la possibilitat d’acomplir les vostres expectatives. 

En el cas que no sigueu una de les 50 empreses seleccionades després d’avaluar totes les propostes, us donem l’opció d’assistir a un taller i assessorament personalitzat gratuïts i amb places limitades per poder fer una primera reflexió estratègica.

Sí, però només aquells que tinguin dedicació del 100% del seu temps de treball a l’empresa, com podrien ser els gerents o els administradors. 

Les activitats individuals es fan majoritàriament de forma presencial, a l’empresa i en hores convingudes; les activitats col·lectives es fan sobretot en línia i els participants tenen a la seva disposició un calendari a l’inici del programa. Per a la inauguració i la cloenda del programa ens trobem de forma presencial a Barcelona ciutat. 

Hi participen experts especialitzats en diferents sectors i en l’entrevista prèvia, esbrinem què és el que necessiteu per assignar-vos la persona més adequada per tal que us pugui assessorar. En una primera fase, se us assigna una persona consultora per poder fer el Pla de Creixement, amb una visió 360º de l’empresa. A la següent fase, es revisa quina és la línia que s’ha escollit treballar i, si cal, es fa un canvi de persona consultora.