LES 8 EDICIONS DEL PROGRAMA

8
EDICIONS

700
CANDIDATURES

397
EMPRESES PARTICIPANTS

74
AJUNTAMENTS PARTICIPANTS

8,2 s/10
VALORACIÓ

RESULTATS D’IMPACTE

L’IMPACTE en les empreses participants de les quatre PRIMERES EDICIONS, 3 anys després de la seva participació en el programa ha estat molt satisfactòria superant amb escreix els objectius marcats inicialment

PLANTILLA

La plantilla mitjana de les empreses participants ha incrementat un 23%.

FACTURACIÓ

La facturació mitjana de les empreses participants ha incrementat un 33%.

BENEFICIS

El benefici abans d’impostos de les empreses participants ha incrementat un 83%.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

RESULTATS DE LES EMPRESES

Els CANVIS introduïts per les empreses participants després del seu pas pel programa han tingut un impacte molt positiu

Dades corresponents a les tres primeres edicions, actualitzades a setembre de 2019.

Contacta amb nosaltres amb aquest formulari

  Nom *

  Telèfon (fixe o móbil) *

  Correu electrònic *

  Empresa *

  Població *

  Comentaris

  * Camps obligatoris